• Rekrutacja do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczecinie na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się w dni 9 marca 2020r. Szczegóły w zakładce Rekrutacja.

      


     Opłatę za pobyt i wyżywienie w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczecinie należy uiszczać do dnia 7 miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym na rachunek bankowy:

     80 1020 4795 0000 9302 0278 5236

     lub w kasie SP3.

     Od dnia 1 stycznia 2018 r. opłaty za przedszkole są należnościami publicznoprawnymi i od zaległości będą pobierane koszty upomnienia wynoszące 11,60 zł (Art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym administracji).

     W związku z powyższym prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

     Proszę o odbijanie kart w czytniku przy wejściu i wyjściu przedszkolaków. 

     Karty stanowią podstawę do naliczenia opłat za pobyt i wyżywienie. Listy obecności Nauczycieli nie będą brane pod uwagę przy naliczaniu opłat.

     Prosimy o systematyczne wpłacanie należności za posiłek oraz pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym.

      

      


      

     Prosimy o systematyczne, profilaktyczne sprawdzanie czystości skóry głowy u dzieci.

     Dziękujemy Wychowawcy oddziału przedszkolnego