• iDziennik

     26.03.2020

     Szanowni Państwo,

     w związku z przeciążeniem iDziennika udostępniliśmy dla Państwa nowe narzędzie, w celu usprawnienia komunikacji z Państwem i dziećmi. Zapraszamy do zakładki Nauczanie zdalne.

                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                       Joanna Czyż

    • Komunikat MEN i CKE w sprawie próbnego egzaminu ósmoklasisty

     26.03.2020

     Szanowni Państwo,

      

     Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacytjtne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych, który odbędzie się od 30.03.2020r. do 01.04.2020r.

      

     Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

     ·      30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

     ·       31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

     ·       1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

      

      Powyższa informacja jest opublikowana również na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

      

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                  Joanna Czyż

    • Zajęcia zdalne

     24.03.2020

     Szanowni Państwo,

     od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. prowadzimy zajęcia zdalne. Informujemy, że ramy czasu pracy nie są sztywne. Każde dziecko dostosuje tempo i organizację swojej pracy do możliwości własnych i organizacyjnych. Zajęcia nie będą odbywać się w formie online (np. wideokonferencje). Każdy nauczyciel na bieżąco będzie przesyłać uczniom i rodzicom wiadomości o tym, jak ma przebiegać praca uczniów, jakie materiały będą wykorzystywane na konkretnej lekcji (ewentualne kody dostępu, loginy, linki itp.) oraz jak uczniowie mają przekazywać nauczycielom informację zwrotne.

    • Rekrutacja do przedszkola i klasy I szkoły podstawowej.

     16.03.2020

     Szanowni Państwo,

     w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dniem 16.03.2020r. do 25.03.2020r. wejście wewnętrzne na teren szkoły zostaje zamknięte.

     Proszę o przesyłanie  wniosków do przedszkola oraz zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej w postaci skanu bądź zdjęcia na adres mailowy szkoły: sp3@miasto.szczecin.pl lub pozostawnie dokumentów w urnie rekrutacyjnej w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

     Orginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

     Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem 91 487 30 32 lub mailową: sp3@miasto.szczecin.pl.

     Pod koniec tygodnia zostanie również uaktywniona aplikacja w systemie elektronicznego naboru, przez którą będzie można przesyłać dokumenty do placówki pierwszego wyboru.

      

     Za utrudnienia przepraszamy.

    • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     11.03.2020

     Od 12 do 25 marca 2020r. funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 3 zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie oddziały przedszkolne i szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

     Nauczycielu, Rodzicu, Uczniu,

     • zajęcia w Twojej szkole, oddziale przedszkolnym, będą zawieszone na 2 tygodnie;  
     • 12 i 13 marca br. to dni, w których w oddziałach przedszkolnych i szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze (w tych dniach przychodzą do szkoły i oddziałów przedszkolnych dzieci dla których rodzice jeszcze nie zorganizowali opieki);
     • od poniedziałku, 16 marca br. dzieci i uczniowie nie przychodzą do oddziałów przedszkolnych i szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
     • przez pozostawienie dzieci w domach proszę rozumieć, że są one objęte kwarantanną, nie wolno się im przemieszczać środkami komunikacji miejskiej w miejsca publiczne, sklepy, centra handlowe, kawiarnie, kina itd.;
     • proszę nie traktować tego czasu jako ferie i nie organizować swoim dzieciom wyjazdów;
     • uczniów klasy 8A i 8B informujemy, że mają obowiązek korzystania z powtórkomatu (MATLANDIA), nauczyciele matematyki będą kontaktować się i sprawdzać zadania;
     • uczniów klas ósmych informujemy również, że nauczyciele języka polskiego i języka angielskiego za pośrednictwem iDziennika, będą kontaktować się z Wami i organizować powtórzenie materiału do egzaminu ósmoklasisty;
     • informujemy wszystkich uczniów, że nie jest to czas wolny od nauki, należy go wykorzystać na powtórzenie materiału z różnych przedmiotów i nadrobienie zaległości.

     Rodzicu,

     • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca 2020r. W oddziałach przedszkolnych i szkole 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
     • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
     • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
     • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
     • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
     • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

     Uczniu,

     • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
     • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
     • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
     • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

     Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

     Zachęcam nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie proszę o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

     Rekomenduję wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

     • dziennik elektroniczny;
     • strona internetowa szkoły, przedszkola;

     Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

     Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

     • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
     • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

     Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

     Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

     Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

     Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

     Z poważaniem Joanna Czyż

    • Dzielnicowy Przegląd Małego Konkursu Recytatorskiego

     06.03.2020

     29 lutego 2020r. w Klubie 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej przy ul. Wawrzyniaka 5 odbył się Dzielnicowy Przegląd Małego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Amatorski Ruch Artystyczny (ARA).

     W konkursie wzięło udział pięć uczennic z naszej szkoły:

     Maria Iwańska i Zofia Goch z klasy 4a, Ada Jóźwiak z klasy 2b, Zofia Stawińska z klasy 3b, która zdobyła wyróżnienie i została zaproszona na warsztaty teatralne oraz Hanna Walas z klasy 2a, która została laureatem konkursu. 14 marca Hania weźmie udział w przeglądzie miejskim  w Zamku Książąt Pomorskich.

                           Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    • Akcja charytatywna

     05.03.2020

     Samorząd Uczniowski, wychowawca klasy 5d oraz jej uczniowie organizują zbiórkę artykułów higienicznych na rzecz szczecińskiego hospicjum.

     Zachęcamy do przynoszenia do sali nr 6 podarunków. Akcja trwa do końca marca.Ponadto uczniowie będą przechodzić po salach lekcyjnych w poniedziałki, czwartki i piątki w celu zebrania artykułów.

     Marta Koniarska - organizator akcji

    • Zimowisko 2020!

     15.02.2020

     WAŻNE!!! PÓŁKOLNIE ZIMOWE 2020

     Drodzy Rodzice,

     ogłaszamy nabór chętnych uczniów klas I-IV na półkolonie zimowe. Termin: I turnus 10 – 14 lutego 2020r. oraz II turnus 17-21 lutego 2020r. 

     Pierwszeństwo mają uczniowie SP 3, którzy deklarują udział w obu turnusach. Przy kandydatach spoza szkoły pierwszeństwo ma rodzeństwo naszych uczniów, w następnej kolejności uczniowie kl. I-IV szkół podstawowych.

     Zapisy (e- mail: sp3@miasto.szczecin.pl lub renata.bidzinska@wp.pl ) przyjmujemy do 19 grudnia 2019 r. do godz. 12:00. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasa/szkoła, nr tel. do kontaktu. 

     Karty kwalifikacyjne odebrać można w sekretariacie szkoły. Koszt półkolonii 160 zł za turnus.

     Wpłaty w wys. 160 zł./turnus przyjmować będziemy wyłącznie do 10 stycznia 2020 r.

     po zakwalifikowaniu zainteresowanych na podstawie analizy kart kwalifikacyjnych. 

     Półkolonie będą organizowane przy zainteresowaniu pozwalającym na utworzenie przynajmniej 2 grup w danym turnusie!!!

    • Zimowa przerwa świąteczna

     15.02.2020

     Przypominamy, że od 23 grudnia 2019r. do 31 grudnia 2019r. trwa zimowa przerwa świąteczna.

     Dnia wolne od zajęć dydaktycznych:

     23.12.2019r.

     27.12.2019r.

     30.12.2019r.

     02.01.2020r.

     03.01.2020r.

     W tym czasie świetlica czynna w godzinach 7.00-16.00

     Zapisy do 17 grudnia 2019r. Wnioski do pobrania w świetlicy szkolnej oraz sekretariacie szkoły.

    • Bądź sprawny jesienią

     15.02.2020

     Jak co roku w naszym przedszkolu odbędzie się turniej sprawnościowy dla przedszkolaków z przedszkola nr 10, przedszkola nr 20 oraz przedszkola nr 74.

     Już 26 listopada 2019r. nasze zmagania rozpoczniemy o godzinie 9.30 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie.

    • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

     15.02.2020

     Przypominamy, że 31 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu świetlica szkolna czynna od godziny 8.00 do 16.00. Poniżej wniosek o zorganizowanie opieki w dniach wolnych:

     Wniosek do pobrania

    • Święto Komsji Edukacji Narodowej

     15.02.2020

     14 października 2019r. Poniżej harmonogram dnia:

     8.00-10.00 - zajęcia z wychowawcą klasy I-III

     10.00-10.30 - Uroczysta Akadaemia na sali gimnastycznej klasy I-III

     10.40-12.00 - zajęcia z wychowawcą klasy I-III

     10.00-11.00- zajecia z wychowawcą klasy IV-VIII

     11.00-11.45 - Uroczysta Akademia na sali gimnastycznej klasy IV-VIII

     Przerwa obiadowa

    • Koło dziennikarsko-fotograficzno-filmowe

     15.02.2020

     Koło zaprasza na pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 już 17 września 2019r.

     Zajęcia odbywają się we wtorki o godzinie 15.30 w sali 44 budynku A szkoły podstawowej. Na zajęcia zapraszamy uczniów klas IV-VIII.