• Rekrutacja do klasy I

    • Szanowni Państwo,

     w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dniem 16.03.2020r. do 25.03.2020r. wejście wewnętrzne na teren szkoły zostaje zamknięte.

     Proszę o przesyłanie  wniosków do przedszkola oraz zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej w postaci skanu bądź zdjęcia na adres mailowy szkoły: sp3@miasto.szczecin.pl lub pozostawnie dokumentów w urnie rekrutacyjnej w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

     Orginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

     Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem 91 487 30 32 lub mailową: sp3@miasto.szczecin.pl.

     Pod koniec tygodnia zostanie również uaktywniona aplikacja w systemie elektronicznego naboru, przez którą będzie można przesyłać dokumenty do placówki pierwszego wyboru.

     Za utrudnienia przepraszamy.


     ZARZĄDZENIE NR 24/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

     zarz_nr_24_z_2020_r..pdf

     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

     Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej weaz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 09.03.2020-27.03.2020
     Weryfikacja przez komusję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 30.03.2020-14.04.2020
     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17.04.2020r. godz. 12.00
      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 17.04.2020-24.04.2020
     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27.04.2020r. godz. 15.00

     Pełny terminarz postępowania rekrutacyjnego do klasy I szkoły podstawowej znajduje się  w Zarządzeniu 24/20 Prezydenta Miasta Szczecin.