• Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    Od 12 marca 2020r. do 11 kwietnia 2020r. funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 3 zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie oddziały przedszkolne i szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

    Nauczycielu, Rodzicu, Uczniu,

    • zajęcia w Twojej szkole, oddziale przedszkolnym, będą zawieszone na 2 tygodnie;  
    • 12 i 13 marca br. to dni, w których w oddziałach przedszkolnych i szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze (w tych dniach przychodzą do szkoły i oddziałów przedszkolnych dzieci dla których rodzice jeszcze nie zorganizowali opieki);
    • od poniedziałku, 16 marca br. dzieci i uczniowie nie przychodzą do oddziałów przedszkolnych i szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
    • przez pozostawienie dzieci w domach proszę rozumieć, że są one objęte kwarantanną, nie wolno się im przemieszczać środkami komunikacji miejskiej w miejsca publiczne, sklepy, centra handlowe, kawiarnie, kina itd.;
    • proszę nie traktować tego czasu jako ferie i nie organizować swoim dzieciom wyjazdów;
    • uczniów klasy 8A i 8B informujemy, że mają obowiązek korzystania z powtórkomatu (MATLANDIA), nauczyciele matematyki będą kontaktować się i sprawdzać zadania;
    • uczniów klas ósmych informujemy również, że nauczyciele języka polskiego i języka angielskiego za pośrednictwem iDziennika, będą kontaktować się z Wami i organizować powtórzenie materiału do egzaminu ósmoklasisty;
    • informujemy wszystkich uczniów, że nie jest to czas wolny od nauki, należy go wykorzystać na powtórzenie materiału z różnych przedmiotów i nadrobienie zaległości.

    Rodzicu,

    • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca 2020r. W oddziałach przedszkolnych i szkole 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
    • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
    • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
    • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
    • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
    • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

    Uczniu,

    • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
    • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
    • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
    • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

    Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

    Zachęcam nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie proszę o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

    Rekomenduję wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

    • dziennik elektroniczny;
    • strona internetowa szkoły, przedszkola;

    Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

    Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

    • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
    • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

    Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

    Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

    Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

    Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

    Z poważaniem Joanna Czyż